Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

     
Autor: Ioan Galea, Gabriela Istav, Viorel Petru Ardelean
Titlu: Baschet
An apariţie: 2011 
ISBN: 978-973-752-578-9
Descriere: Propunerea unei sinteze a cunoştinţelor minimale la disciplina Baschet necesare oricărui student care urmeză programul de licenţă în specializarea Educaţie Fizică şi Sport.
     
Autor: Ioan Galea, Viorel Ardelean, Gabriela Istvan
Titlu: Metodologia Cercetării Ştiinţifice în Educaţie Fizică şi Sport, Sinteze şi Aplicaţii
An apariţie: 2010
ISBN: 978-973-752-451-5
Descriere: Se ia în vedere sintetizarea principalelor repere ale cursului Metodologia învăţării ştiinţifice în educţie fizică şi Sport. Constituie un suficient material documentar care exepmplifică modalitatea de finalizare a cercetării ştinţifice. Tematica abordată, modalitatea de prezentare, elaborarea concluziilor acestor studii reprezintă tot atâtea pretexte pentru dezbaterile cu studenţii în cadrul cursurilor şi semniariilor. Prezintă un instrument de căi şi mijloace de abordare ştiinţifică a domeniului activităţilor fizice.
     
Autor: Lucian Popa 
Titlu: Gimnastica acrobatică şi săriturile în şcoala
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-220-7
Descriere: Formarea deprinderilor specifice, care constituie componente esenţiale ale diferitelor acte şi acţiuni, care prin învăţare şi exersare ating indici superiori de eficienţă, precizie, coordonare, stabilitate, viteză, într-un cuvânt realizarea deprinderilor înalt performante.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.