Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

     
Autor: Monica Ponta
Titlu: A collection of texts about Great Britain History. Part I
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-560-4
Descriere: It is a collection of texts, arranged in a chronological order, debating topics connected with the history of Great Britain since stone age up to the present day. The book is used for giving historical, political and social information, for creating the background of the literarz phenomena and for offering material to be used during teaching classes.
     
Autor: Monica Ponta
Titlu: A collection of texts about Great Britain History. Part II
An apariţie: 2011
ISBN:  978-973-752-561-1
Descriere: It is a collection of texts, arranged in a chronological order, debating topics connected with the history of Great Britain since stone age up to the present day. The book is used for giving historical, political and social information, for creating the background of the literarz phenomena and for offering material to be used during teaching classes.
     
Autor: Adela Drăucean
Titlu: Clasicii junimişti şi folclorul
An apariţie: 2011
ISBN: 978-973-752-590-1
Prezentare: Clasicii junimişti si folclorul propune abordarea operei lui Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, în care exista un filon al literaturii populare. Scopul cercetării a fost acela de a evidenţia modul si gradul de apropiere a scriitorilor de producţiile poporului şi în acelaşi timp prin ce se distinge creaţia cultă a clasicilor junimişti, marcată, fără îndoială, de contactul fecund cu folclorul.
     
Autor: Otilia Huţiu, Monica Ponta
Titlu: Tehnici de animare a clasei – Class animation techniques
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-262-7
Prezentare: The volume contains a series of lectures delivered within the framework of a summer school between 7 and 11 July, 2008 by a group of academics from Aurel Vlaicu University and some English teachers from various schools in Arad. The lectures were interactively conducted and their main purpose was to help young teachers of English improve their teaching skills.
     
Autor: Dumitru Mărcuş
Titlu: Estetica şi arta literaturii
An apariţie: 2009
ISBN:  978-973-752-372-3
Descriere: Se pune în vedere relaţia dintre două noţiuni. Estetica născută din generalizarea teoretică a unui tip particular de experienţă umană, cea artistică şi arta literaturii, rezultatul funcţiei artistice a artei verbale rostita sau scrisa. Se urmăreşte o cuprindere istorică şi răspunsuri la întrebările privind conţinutul, reprezentarea, nivelurile şi tipul de experienţe artistice care pot fi validate în câpul de valori c definesc cultura românească şi cea europeană.
     
Autor: I. Funeriu
Titlu: Reflecţii filologice
An apariţie: 2008
ISBN:  978-973-752-226-9
Descriere: Observarea exemplelor ilustrative au fost reluate, dar întotdeauna din perspective diferite, subsumându-se, fiecare, subiectului abordat. Folosirea textelor citate au fost folosite, după împrejurări, fie ca start al analizei, fie ca destinaţie a comentariului critic, fie ca premise, fie ca scop, după cum traseul parcurs de raţionamentul critic a fost dinspre faptul concret către concept sau invers.
     
Autor:  Otilia Huţiu  
Titlu: English Lexicology
An apariţie: 2008  
ISBN: 978-973-752-240-5

Prezentare: Etymologicaly, lexicology can be traced back to two greek words (Gk. lexis/lexicon word/words and logos meaning learning a development of knowledge/the literal meaning of the term being the science of the word and it is a branch of linguistics which studies the vocabulary of a language. However, the literal meaning gives only a general notion of the aims and the subject- matter of this branch of linguistics deal with words.

     
Autor: Adriana Vizental
Titlu: Working with advertisments
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-268-9
Prezentare: The place and role of advertising in the contemporary world is unquestionable. You may like advertising or not, but you can hardly ignore it: it is everywhere around us and there is no escape from it. Consequently, it is advisable that we take a closer look at the discourse of advertising. Compared to the simplistic and aggressive ads of earlier times, present-day advertisments have become more complex and manz are actuallz enjozable. As a result, public reception of advertising has improved.
     
Autor: Cornelia Fizedan
Titlu: Şezătoare în Ţara Zărandului
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-287-0
Prezentare: Înainte de a avea o literatură scrisă, poporul român a avut o bogată literatură orală. Nu înseamnă că, odată cu apariţia primelor cărţi scrise în limba româna, literatura populară a încetat să mai existe în viaţa culturală a poporului nostru. Ea a fost şi va fi mereu un nesecat izvor de inspiraţie pentru marii noştri scriitori, care au creat opere literare de o mare valoare artistică şi care au avut ca bază folclorul.
     
Coord. Mirela Mureşan
Titlu: Omul din spatele personajului
An apariţie: 2008
ISBN:  978-973-752-241-2
Descriere: În luarea în vedere a unui criteriu absolut subiectiv nu valoarea estetică a textului literar a primat, ci empatia cititorului cu respectivul personaj. Se poate spune că toate personajele literaturii construiesc multiplele înfăţişări, chipuri, feţe şi maifestări ale unui singur om, definind astfel esenţial condiţia umană.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.