Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

Revista

Domeniul

editorial

Coperta

ISSN

Baze de date internaționale unde este indexată

AGORA PSYCHO - PRAGMATICA

Științele educației

E-ISSN 2247 – 2401

Ulrich's, DOAJ, EBSCO, Directory of Research Journals Indexing, Index

Copernicus

ANUARUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN ARAD

Teologie

ISSN 2558-8605

 

 

ARENA - JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITIES

Știința sportului

ISSN 2285 - 830X;

E-ISSN 2392 – 8026

DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, WorldCat, SCIPIO, GIGA Information Center, AJD, Google Scholar, GFMER, OA Forum, ROAD, Journal TOCs, Bibliotecile universitaților Stanford, Gent, Hamburg, Hong Kong, Sydney

CONTUR - INTERNATIONAL JOURNAL OF ART AND DESIGN

Arte

ISSN 2286 – 2544

Google Academic

JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH

Științe economice

ISSN 2068-3537

Academic Keys,

BASE, CABI

Abstracts, CEEOL,

CiteFactor, DOAJ,

DRJI, EBSCO,

EconBiz, EconBib,

ERIH Plus,

ResearchGate,

Scipio, SIS Index,

Index Copernicus,

International Institute

of Organized

Research, New Jour -

Georgetown

University Library,

WorldCat

JOURNAL OF HUMANISTIC AND SOCIAL STUDIES

Științe umaniste și sociale

 

Filologie

ISSN 2067 - 6557

DOAJ, Index Copernicus, WorldCat, SCIPIO, KVK, CEEOL, Friedrich-Schiller Universitat Jena, University Libraries/University of Washington

JOURNAL PLUS EDUCATION

Științele educației

ISSN 2068 – 1151

Directory of Research Journals Indexing, Ulrich's, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, CEEOL, CrossReff, WorldCat, Cabell Publishing, ERIH Plus

SCIENTIFIC BULLETIN OF ESCORENA

Științe inginerești

 

Științe tehnice și ale naturii

 

ISSN 2069 – 8070

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL BULLETIN, SERIES: CHEMISTRY, FOOD SCIENCE AND ENGINEERING

Științe tehnice și ale naturii

 

ISSN 152-1021

 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL BULLETIN, SERIES: ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS, AUTOMATIC CONTROL AND COMPUTER SCIENCE

Științe inginerești

 

ISSN 1584 – 9198

Google Academic

SOCIETAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL REVIEW

Științe umaniste și sociale

ISSN: 2068-6315

 

STUDIA DOCTORALIA

Teologie

ISSN: 2537-3668

 

 

TEOLOGIA

Teologie

ISSN 2247-4382

WorldCat, Index Copernicus, Religious and Theological Abstracts, ERIH Plus

THEORY AND APPLICATIONS IN MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Științe exacte

ISSN 2067-2764; E-ISSN 2247-6202

Mathematical Reviews, Zentralblatt Math, ProQuest Central, EBSCO, Citefactor, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s, DOAJ, WorldCat, Academic Keys for Sciences

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.