Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

     
Autor: Iosif Riviş-Tipei
Titlu: Problema răului şi argumentul mortal
An apariţie: 2012
ISBN: 978-973-752-625-0
Descriere: Lucrarea este concepută ca o manieră radicală de interogaţie asupra naturii răului. Mai întâi printr-o analiză detaliată a argumentului moral, problema binelui şi a răului este pusă în contextul relaţiei dintre om şi Dumnzeu. Ultima parte a lucrării conţine cea mai radicală interogaţie asupra problemei răului. Se analizează ideologiile totalitare prin perspectiva imunităţii lor la realitate. Într-un sistem totalitar, statul este inseparabil de partid, aşa cum acesta este inseparabil de ideologia sa.
     
Autor: Iosif Riviş Tipei
Titlu: Înţelegerea răului ca problemă filosofică
An apariţie: 2012
ISBN:978-973-752-632-8
Descriere: În această cercetare problematica răului, prin complexitatea sa, a presupus valorificarea unor idei la intersecţia dintre raţiunea teoretică şi raţiunea practică, respectiv a unei bibliografii aferente filosofiei limbajului, fenomenologiei şi hermeneuticii. În demersul cărţii avem în vedere posibilitatea de a descrie şi analiza devenirea celor două concepte, variaţia diverselor ipostaze religioase ale acestora între raţional şi iraţional. Tot din perspectiva istoriei filosofiei au fost vizate unele paradigme ale raţionalismului moral occidental.
     
Autor: Mihai Handaric
Titlul: Introducere in Vechiul Testament
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-365-5 
Descriere: S-a folosit o prezentare şablon  pentru problemele legate de titlu, autor şi data scrierii. Lucrarea conţine trei anexe importante în ceea ce priveşte literatura extracanonică: Scripturi evreieşti şi protestante, şi anume: o anexă ce cuprinde o prezentare a cărţilor Apocrife sau Deuterocanonice, în altă anexă găsim carţile Pseudepigrafe, care nu sunt incluse nici în canonul Romano-Catolic, iar ultima anexă referitoare la arheologia Vechiului Testament, are o contribuţie deosebită în demonstrarea autenticităţii evenimentelor.
     
Autor: Mihai Handaric
Titlu: Introducere în Teologia Vechiului Testament
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-366-2
Descriere: În această carte sunt prezentate aspecte legate de începuturile disciplinei în Germania şi în Europa Occidentală, probleme întâmpinate de teologi în legătură cu interpretarea Vechiului Testament, precum şi metodele reprezentative folosite, de-a lungul timpului, de cei mai importanţi cercetători în domeniu. Cititorul va fi conştientizat de influenţa pe care o au presupoziţiile unui interpret în ceea ce priveşte concluziile la care acesta ajunge în procesul interpretării Scripturii. În felul acesta, vor putea fi evitate unele capcane, în care au căzut cei din trecut.
     
Autor: Mihai Handaric
Titlul: Curs de predicare. Exegeza și homiletica textelor biblice
Data apariției: 2009
ISBN: 978-973-752-368-6
Descriere: Această carte poate fi de un real folos pentru orice credincios, care dorește să aprofundeze Scriptura-folosind metoda de interpretare propusă în acest volum, cât și să-ți însușească o metodă concretă de întocmire a unui mesaj biblic prezentată în această carte, cât și câteva aspecte legate de responsabilitatea celui care comunică, în legătură cu modul de prezentare al mesajului.
     
Autor: Petru Tărchilă, Marius Ioja
Titlu: Drept comunitar European
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-752-214-6
Descriere: Sunt recunoscute şi limitele demersului constituţional. Aici se regăseşte paradoxul Uniunii şi sursa ambiguităţii colective, referitor la această construcţie.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.