Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

     
Autori: Coordonatori: Ioan Tulcan, Lucian Farcaşiu, Teofan Mada
Titlu: Taina Sfântului Maslu. Implicaţii eclesial-liturgice şi terapeutic-pastorale
Data apariţiei: 2012
ISBN: 978-973-752-627-4
Descriere: Volumul cuprinde studiile simpozionului naţional de teologie liturgică, desfăşurat la Arad între 27-28 martie 2012, constituindu-se într-o analiză teologico-liturgică şi pastorală cuprinzătoare, privitoare la Taina Sfântului Maslu. Con¬ţinutul volumului se referă în mod general la boală şi terapie în Teologia Ortodoxă, la Hristos-„DoctoruI sufletelor şi al trupurilor” în Tainele Bisericii şi la rugăciunile pentru cei bolnavi în documentele liturgice ale Bisericii primare, la Taina Sfântului Maslu, la istoricul şi dezvoltarea rânduielii ei liturgice.
     
Autori: Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Filip Albu
Titlu: Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică
An apariţie: 2012 
ISBN: 978-973-8993-73-0
Descriere: Responsabilitatea noastră astăzi ar putea fi sintetizată în câteva puncte ce se cer imediat analizate şi aşezate în practică, unele dintre acestea fiind deja asumate: a) relaţia dintre studiul teologiei şi rugăciune integrată în ritmul liturgic şi ascetic al Bisericii; b) relaţia dintre viaţa Bisericii şi ritmurile vieţii cotidiene a celor ce studiază teologia, atenţia sporită la aspectul formativ al studenţilor; c) stăruinţa în alcătuirea unor studii competitive din punct de vedere ştiinţific, prin care să fie atinsă excelenţa, fără a abandona duhul Scripturii şi al Tradiţiei Bisericii; d) sporirea contactelor cu mediul universitar european, a întâlnirilor cu teologi din alte Universităţi; e) intensificarea calităţii publicaţiilor Facultăţii, a revistei "Teologia" şi a volumelor simpozioanelor naţionale şi internaţionale etc. 
     
Autor: Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Caius Cuţaru, Filip Albu
Titlu: The Niceo-Constantinopolitan Creed. Expression of the One and Undivided Church Faith. History, Doctrine and Spirituality
An apariţie: 2011 
ISBN: 978-973-752-546-8
Descriere: Volumul cuprinde studiile simpozionului internaţional de teologie, desfăşurat la Arad pe data de 8 şi 10 iunie 2010. Crezul este cea mai concisă şi mai exactă expresie a temeiurilor credinţei ortodoxe. El este documentul fundamental al mărturisirii de credinţă a Bisericii şi a fiecărui mădular al Bisericii, prin care se realizează o identificare în credinţă a celor de astăzi cu cei din veacurile în care s-au formulat în mod conciliar sau sinodal articolele de credinţă ale Simbolului niceo-constantinopolitan. 
     
Autori: Coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Pr. Prof. dr. Filip Albu
Titlu: Calea Mântuirii la zece ani de apariţie (2000-2010)
Data apariţiei: 2010
ISBN: 978-973-752-529-1
Descriere: Teme pretenţioase ale teologiei sau ale dialogului teologiei cu ştiinţa şi cultura vremii, asupra cărora este vital sau esenţial să medităm. Este obligatoriu, astăzi, ca să ne aplecăm asupra presei bisericeşti. Ceea ce înseamnă chemarea teologului de a fi mărturisitor în biserică, dar şi în afara ei, iar cuvântul lui Iisus Hristos, aparent simplu, aparent de la sine înţeles, atunci când îl trăieşti existenţial, îţi dai seama că reprezintă, cu adevărat, o mare putere şi o mare binecuvântare.
     
Autori: Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja
Titlu: Omagiu. Pr. Prof. Dr. Ion Bria (1929-2002) The reception of his theological thinking and its revelance for the overpass of the ecumenical & missionary deadlock  
An apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-414-0
Descriere: Volumul cuprinde studiile simpozionului internaţional de teologie, desfăşurat la Arad între 25-26 februarie 2009. Prin toate cele înteprinse de Teologia arădeană am încercat să aducem un real omagiu, preţuire şi cinstire unui înaintemergător în câmpul Teologiei Ortodoxe româneşti şi universale. Am simţit-o şi ca pe o datorie de conştiinţă creştină, pe care am exprimat-o nu numai faţă de o personalitate teologică de primă mărime, ci în acelaşi timp am omagiat teologia ortodoxă română.
     
Autor: Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja
Titlu: Omagiu-Parintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu
Data apariţie: 2009
ISBN: 978-973-752-373-0
Descriere: Este un demers care cinsteşte o personalitate teologică şi o operă remarcabilă închinată învăţământului teologic românesc şi misiunii Bisericii Ortodoxe Române în orizontul vremurilor noastre. Această lucrare nădăjduim să constituie pentru generaţiile de teologi de astăzi o provocare la o mai adâncă reflexie, despre ceea ce înseamnă teolog şi teologie în viziunea ortodoxă, despre ceea ce înseamnă dialogul Bisericii cu ştiinţele şi cultura, în general, despre dialogul Ortodoxiei cu cealaltă lume creştină, despre depăşirea fenomenului acaparator al secularizării etc. 
     
Autor: Coordonatori: Ioan Tulcan, Cristinel Ioja, Michel Stavrou, Peter Bouteneff
Titlu: Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?
Data apariţiei: 2009
ISBN: 978-973-752-415-7
Descriere: Volumul cuprinde studiile simpozionului internaţional de teologie, desfăşurat la Arad între 11-13 iunie 2009 sub egida Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi. 
     
Autori: Coordonatori: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Pr. Prof. Dr. Constantin Rus, Lect. Dr. Cristinel Ioja, Pr. lect. drd. Filip Albu
Titlu: Teologia icoanei şi provocările ei în lumea contemporană
Data apariţiei: 2008
ISBN: 978-973-752-304-4
Descriere: Concentrarea asupra unor teme teologice pastoral-misionare, de mare semnificaţie pentru viaţa, mărturisirea şi slujirea Ortodoxiei româneşti. În demersul lucrării, prin intermediul icoanelor se stabileşte o legătură vie, profundă, între cel reprezentat în icoana şi credinciosul care o priveşte prin credinţă, în duh de rugăciune, ridicându-se, prin intermediul ei, la persoana înfăţişată în icoană.
     
Autor: Coordonator: Rev. Prof. Ph.D. Constantin Rus
Titlu: The place of canonical principles in the organization and working of autocephalous orthodox churches
Data apariţiei: 2008
ISBN: 978-973-752-211-2
Descriere: The canonic principles of dogmatic and legal content, or simply legal, have an exceptional importance in the life of Orthodox Churches, as they express the belief of the Church. These principles, their significance and their relevance in the context of the 21st century world will constitute the preoccupation of the participants to this symposium. In the life of a  Theology Faculty as well, the need to share thoughts, ideas feelings or even projects which cannot be withheld.
     
Autor: Coordonatori: Ioan Tulcan, Constantin Rus, Caius Cuţaru
Titlu: Sfântul Ioan Gură de Aur (407-2007). Teologia patristică între tradiţie şi contemporaneitate  
Data apariţiei: 2007
ISBN: 978-973-752-302-0
Descriere: Volumul cuprinde studiile simpozionului naţional de teologie, desfăşurat la Arad între 13-14 noiembrie 2007. În cadrul acestuia s-au prezentat comunicările ştiinţifice, care încearcă să sesizeze aspecte importante, revelatoare, ale vieţii şi personalităţii Sfântului Ioan Hrisostom. Momentele esenţiale ale vieţii şi lucrării sale bisericeşti au fost evidenţiate, precum şi aspectele fundamentale ale creaţiilor sale teologice, ca de pildă: creaţie şi mântuire, întrupare şi eclesiologie, învăţătura despre har, unitatea Bisericii, mesajul său social, opera sa exegetică, raportul dintre filosofia păgână şi cea creştină etc.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.