Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

          Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi-a început activitatea în anul 1994 şi s-a impus în peisajul universitar românesc prin tipărirea unor lucrări ştiinţifice de valoare. De atunci, până în prezent, sub sigla editurii s-au tipărit peste 400 de volume, lucrări de specialitate în domeniul ştiinţelor economice, socio-umane, inginereşti, dar şi cursuri universitare şi lucrări de referinţă în filologie, lingvistică, teologie, pedagogie, psihologie, inginerie alimentară, design etc., contribuind, astfel, la promovarea ştiinţei în această parte de ţară şi nu numai. Editura constituie un departament important, care contribuie la prestigiul UAV. Este o instituţie dinamică, a cărei eficienţă se exprimă în eficacitatea, în calitatea „produselor”, precum şi în valoarea întregii sale activităţi.

          Editura administrează aşa numitele ISBN-uri, adică o formă de înregistrare şi cuantificare a domeniilor în care apar cărţile. O editură serioasă dă asemenea ISBN-uri celor care solicită numai în urma unui proces de recenzare realizat cu multă acrivie. De aceea, s-a instituit sistemul de acreditare a editurilor, care cuprinde câteva criterii extrem de pretenţioase. Editura UAV este acreditată să funcţioneze legal şi să administreze publicarea cărţilor pentru că are un colectiv redacţional serios. Totodată, editura dispune de un consiliu ştiinţific din care fac parte cadre didactice universitare din ţară şi străinătate, academicieni, cercetători, oameni de cultură. Un alt criteriu se referă la solicitanţii care doresc să beneficieze de girul editurii. Editura este specializată pe publicarea cursurilor universitare, fiind axată pe colecţii, cum ar fi: ştiinţele educaţiei, ştiinţele economice, inginerie, teologie, ştiinţe umaniste. Sub sigla Editurii Universității „Aurel Vlaicu” sunt publicate revistele facultăților și departamentelor din cadrul UAV. 

          O garanţie a calităţii volumelor imprimate sub sigla editurii este tipografia. Începând cu anul 2002, Universitatea „Aurel Vlaicu” a achiziţionat pentru editură o tipografie modernă. „O universitate care se respectă trebuie să desfăşoare o activitate editorială constantă şi de calitate, spre a pune în evidenţă activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice ale universităţii valorificând-o în beneficiul studenţilor”, (Prof. Dr. Lizica Mihuţ, Preşedintele Consiliului Academic al UAV). Tipografia este dotată cu aparatură ultramodernă, făcând ca timpul de tipărire a unui volum să fie extrem de redus. Practic, o carte de 300-400 de pagini este finalizată în cinci zile, în bune condiţii grafice. Tipografia editurii UAV funcţionează în Complexul Universităţii M, fiind dotată cu calculatoare şi softuri speciale de editare, cu acces la informaţii IT, cu maşini moderne de legat, utilaje de broşat, multiplicat, capsat şi format. Pe lângă tipărirea de cursuri universitare (în format A4, A5, B5), imprimeria efectuează pliante, cărţi de vizită, invitaţii, fluturaşi, materiale publicitare, folosind hârtie şi consumabile de cea mai bună calitate.

          Editura UAV a participat la expoziţii de carte din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Arad, pentru popularizare şi recunoaştere. Orice tipăritură apărută sub sigla editurii UAV este dăruită gratuit Bibliotecii Centrale Universitare „Cornelia Bodea”, precum şi Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” din Arad. Evident, în schimbul ISBN-ului, se distribuie gratuit Bibliotecii Centrale de Stat un colet cu 7-9 exemplare pentru a se constitui baza de date centralizate a tipăriturilor din România.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.