Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad repezintă imaginea formativ-ştiinţifică şi academică a acestei instituţii de învăţământ teologic superior din vestul României. Prin această nouă serie se continuă strădaniile profesorilor din perioada interbelică, oferind o imagine cât mai completă asupra preocupărilor academice şi a manifestărilor ştiinţifice şi teologic-culturale derulate în Facultatea de Teologie în cursul anului 2016. În Anuarul Facultăţii sunt cuprinse studii specifice fiecărei secţii şi discipline teologice, activitatea cadrelor didactice din anul precedent, cronica evenimentelor facultăţii şi date privind studenţii teologi.

Studia Doctoralia

Volumul materializează intenţia Şcolii doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad de a iniţia o publicaţie anuală care să ofere studenţilor doctoranzi posibilitatea de a-şi populariza rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi alte aprofundări ale temei de studiu asumate. Acest volum de studii, primul din serie, ilustrează direcţiile de cercetare ale studenţilor doctoranzi şi nivelul ştiinţific la care au ajuns aceştia. Prezentul demers editorial doreşte să facă cunoscute eforturile doctoranzilor arădeni în activitatea de cercetare şi să pună în lumină relaţia academică dintre profesorii îndrumători şi studenţii Şcolii doctorale teologice din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.