Sari la conţinut.

Language:

Editura Universitatii
"Aurel Vlaicu" din Arad

Scopul

Prin editarea, tipărirea şi popularizarea unor lucrări ştiinţifice de valoare, Editura UAV şi-a propus să contribuie la stimularea pregătirii academice a studenţilor, la implicarea cadrelor didactice în activitatea de cercetare, dar şi la sporirea prestigiului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Obiectivele

  • Actualizarea tehnologiei de imprimare, prin soft-uri recente, asigurarea unei linii de tipărire completă;
  • Înfiinţarea unei librării (punct de desfacere) a volumelor tipărite;
  • Diversificarea modalităţilor de difuzare a cărţilor prin sistemul de vânzare on-line;
  • Asigurarea unui sistem eficient, din punct de vedere ştiinţific, de asigurare a calităţii atât în conţinut cât şi din punct de vedere grafic al volumelor editate;
  • Promovarea unei formule dinamice de popularizare a activităţii editoriale;
  • Asigurarea posibilităţii de tipărire a pliantelor, cărţilor de vizită, ziarelor;
  • Achiziţionarea de tehnologie pentru legătorie spre a asigura studenţilor legarea lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I în învăţământ.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.